בינוי ערים

יבנה מזרח 2016 - 2018
צפון מערב תל אביב 2001 - 2014
הר חומה ירושלים תכנון אדריכלי קולקר אפשטין
שכונת הר חומה 1995 - 2002