בינוי ערים

צפון מערב תל אביב 2001 - 2014
הר חומה ירושלים תכנון אדריכלי קולקר אפשטין
שכונת הר חומה 1995 - 2002