אודות

לעבודתנו מוניטין של יסודיות ודגש המושם על השגת רמה מקצועית גבוהה הן בצד העיוני של המקצוע והן מצדו המעשי, הבא לידי ביטוי ביכולת העברת התכניות בוועדות השונות הוצאת המסמכים לביצוע ברמה מקצועית גבוהה ביותר ודאגה לביצוע המושלם של התכנון בשטח.

למשרד ניסיון ויכולת בתכנון וניהול פרויקטים בהיקפים מהגדולים ביותר בארץ. בלוח זמנים קצר, תוך שמירה על איכות תכנון גבוהה ופיקוח מלא על כל פרט בשטח. למשרד יכולת גבוהה וניסיון רב שנים בעיצוב פנים הבניין ובחירת הריהוט הקנוי. תכנון הפנים מתבצע כהמשך וכפרוט נוסף של תפיסת הבניין הכוללת.

לאורך כל שנות קיומו של המשרד ועוד יותר בשנים האחרונות מוזמנות עבודות התכנון ממשרדנו לכל הבניין, מהתכנון הכללי ועד לתכנון המקבעים הציוד הפנימי ובחירת הרהיטים והאביזרים.

ביצענו עיצוב פנים וריהוט של בניינים בגדלים שונים ובמגוון רחב של שימושים: ספריות, מתנ"סים, תצוגות ותערוכות, אכסניות נוער, פנימיות, בתי ספר מקיפים, בתי חולים, בניינים אוניברסיטאיים, מפעלי תעשיה ובנייני ציבור, בגדלים משתנים מאולמי תערוכות במוזיאון ישראל, ועד בניין משרד החוץ כולו.

כל עבודות הפנים של המשרד תוכננו בהקפדה רבה על האיכות ובחירת החומרים תוך פיתוח טכנולוגיות ומוצרים חדשים והקפדה על ביצועם המושלם. משרדנו מבצע פיקוח על עבודת בעלי המלאכה בשטח,במפעל במהלך הייצור ובעת ההרכבה.

מניסיוננו, השילוב בין תכנון הפנים לתכנון הכולל של הבניין חוסך זמן מוזיל העלויות ובעיקר מונע "חורים שחורים" של הזנחה, הנופלים בדרך כלל בין דיסציפלינות התכנון השונות. משרדנו רואה בתכנון הפנים חלק בלתי נפרד מתהליך יצירת הבניינים באיכות אדריכלית גבוהה, בשליטה על הפקת המוצר ובהשגת מימד אמנותי עקבי לכל חלקיו. 

לעבודתנו מוניטין של יסודיות ודגש המושם על השגת רמה מקצועית גבוהה הן בצד העיוני של המקצוע והן מצדו המעשי, הבא לידי ביטוי ביכולת העברת התכניות בוועדות השונות, הוצאת המסמכים לביצוע ברמה מקצועית גבוהה ביותר ודאגה לביצוע המושלם של התכנון בשטח.

למשרד ניסיון ויכולת בתכנון וניהול פרויקטים בהיקפים מהגדולים ביותר בארץ.בלוח זמנים קצר, תוך שמירה על איכות תכנון גבוהה ופיקוח מלא על כל פרט בשטח. למשרד יכולת גבוהה וניסיון רב שנים בעיצוב פנים הבניין ובחירת הריהוט הקנוי. תכנון הפנים מתבצע כהמשך וכפרוט נוסף של תפיסת הבניין הכוללת.

לאורך כל שנות קיומו של המשרד ועוד יותר בשנים האחרונות מוזמנות עבודות התכנון ממשרדנו לכל הבניין, מהתכנון הכללי ועד לתכנון המקבעים הציוד הפנימי ובחירת הרהיטים והאביזרים.

ביצענו עיצוב פנים וריהוט של בניינים בגדלים שונים ובמגוון רחב של שימושים: ספריות, מתנ"סים, תצוגות ותערוכות, אכסניות נוער, פנימיות, בתי ספר מקיפים,בתי חולים, בניינים אוניברסיטאיים, מפעלי תעשיה ובנייני ציבור, בגדלים משתנים מאולמי תערוכות במוזיאון ישראל, ועד בניין משרד החוץ כולו.

כל עבודות הפנים של המשרד תוכננו בהקפדה רבה על האיכות ובחירת החומריםתוך פיתוח טכנולוגיות ומוצרים חדשים והקפדה על ביצועם המושלם.
משרדנו מבצע פיקוח על עבודת בעלי המלאכה בשטח במפעל במהלך הייצור ובעת ההרכבה.

מניסיוננו, השילוב בין תכנון הפנים לתכנון הכולל של הבניין חוסך זמן מוזיל העלויות ובעיקר מונע "חורים שחורים" של הזנחה, הנופלים בדרך כלל בין דיסציפלינות התכנון השונות

משרדנו רואה בתכנון הפנים חלק בלתי נפרד מתהליך יצירת הבניינים באיכות אדריכלית גבוהה, בשליטה על הפקת המוצר ובהשגת מימד אמנותי עקבי לכל חלקיו.

אודות קולקר אפשטין משרד אדריכלים