קמפוסים ומוסדות חינוך

מכללת עזריאלי להנדסה 2016 - 2011
תמונת נושא סמולרש 683
בניין מעבדות ע"ש סמולרש אוניברסיטת ת"א 2020 - 2016
בניין מדעי המחשב האוניברסיטה העברית 2014 - 2000
בניין מדעי המחשב מכללת תל אביב - יפו 2013 - 2003
מרכז הכנסים ע"ש דוד לופאטי מכון וייצמן 2011 -2007
בניין ננוטכנולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון 2010 - 2001
בניין מדעי ההתנהגות, מכללת תל אביב- יפו 2004 - 2001
בית הספר המקיף רמות 2002 - 1997
בניין כיתות דן דוד אוניברסיטת תל אביב 2001 - 1992