תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

האתר https://www.kke.co.il  ("האתר"), הינו בבעלותם של קולקר קולקר אפשטיין אדריכלים בע"מ ומופעל על ידם . בכניסתך לאתר זה, הנך מביע/ה את הסכמתך לקבל עליך את התנאים וההגבלות אשר הוגדרו במסמך זה ולהיות כפופ/ה אליהם.

בעת הגלישה באתר שלנו יוגדר קובץ Cookie זמני, ע"מ לקבוע האם הדפדפן שלך מקבל קובצי Cookie. . קובץ Cookie זה אינו מכיל נתונים אישיים וימחק בעת סגירת הדפדפן שלך.

תכנים מאתרים אחרים

חלק מהתכנים באתר זה, עשויים לכלול תוכן מוטבע מאתרים אחרים כגון: מאמרים, תמונות וכו'. תוכן מוטבע מאתרים אחרים מתנהג בדיוק באותו אופן כאילו המבקר ביקר באתר האחר

באתר זה לא ניתן להקים חשבונות, ומתוקף כך לא ניתן יהיה לעקוב ולאסוף מידע אודותיך, להשתמש בקבצי Cookie, להטמיע מעקב נוסף של צד שלישי ולנטר את האינטראקציות שלך עם התכנים המפורסמים באתר זה.

תנאי שימוש באתר

Terms of Use & Privacy Policy

Who we are

This website https://www.kke.co.il ("site”) is owned and operated, by Kolker Kolker Epstein Architects LTD (“KKE”) . By accessing this site you agree to be bound by the terms and conditions set out in these Terms of Use

Cookies

If you visit on our website, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content only if you have an account and are logged in to that website