מגורים

דיור מוגן מורדות ארנונה ירושלים 2022-
לב הכרם ירושלים 2021-
מגדלי ברגר ירושלים 2016-
גולומב 23 ירושלים 2015 -
רוטשילד 30 תל אביב 2012 -2009
דוד המלך פינת הס 2011 -2002