תחרויות

בניין ג'נרי 3 ירושלים 2023 -
עיריית אור יהודה 2021 -
קרית מודיעין תמונת נושא
קרית מודיעין 2018 -2019
גנרי 2 קרית ממשלה ירושלים קולקר אפשטין אדריכלים
בניין ג'נרי 2 ירושלים 2013 - 2018
Binyan Misrad HaMishpatim_competition _Kolker_Epstein_Architects
משרד המשפטים 2016
קרית הממשלה עמוד פרויקטים 683
קריית ממשלה מחוזית ירושלים 2016
בניין מבקר המדינה 2012 - 2015
בניין עיריית ת"א במתחם סומייל
משרד החוץ 1996 - 2002
פרויקט בניין קומפאק רעננה 683
Compaq HP 1997- 1999
בניין מלמ
בניין מל"מ 1993- 1997