לחזרה הקלק שוב


בניין המשביר

2016
ציבור

בנין המשביר שהיה מבנה הכולבו הראשון בירושלים עלה באש בספטמבר 2015.
משרדנו נדרש לכונן את הבנין ולשקמו.
המזמין ביקש להפוך את הבנין לרב שימושי וכך בקומת הרחוב הפונה אל רחבת הכיכר ובזו שמעליה יועדו השטחים למסחר כשבשתי הקומות מעליהן ישוכנו משרדי חברת WeWork. במרתף יפעל מועדון כושר ובמרתפים התחתונים תוכשר חניה נוספת על זו הקיימת.
במקביל לתכנון החדש לקומות הקיימות הוגשה בקשה לתוספת שטחי בניה המיועדים לתעסוקה ומגורים ובהתאם חוּזק הבנין נגד רעידות אדמה ותוּכנן לקבל את תוספת הקומות מעליו.

בשיקום החזיתות ניתן ביטוי צורני לשימושים השונים ולאופיו השונה של כל אחד מן הייעודים בבנין תוך פתיחתן לכניסת אור טבעי ואוויר אל החללים.

המזמין:הכשרת היישוב

מיקום: ככר מגדל העיר ירושלים

שטח: 7,277 מ"ר

 

הדמיות:3Dvision