לחזרה הקלק שוב


משרד המשפטים - תחרות

2016-2016
ציבור

משרדנו הגיש ביחד עם חברת שיכון ובינוי פרויקט תכנון וביצוע של משרד המשפטים בירושלים עבור הדיור הממשלתי. הפרויקט כלל מגדל ייצוגי ו5 קומות מסד משותפות עבור משרדי המחלקות. כל אלו תוכננו בשטח כולל של 35,000 מ"ר על קרקעי ביחד עם  12,000 מ"ר שטחים תת-קרקעיים שכללו חניון וחדר מצב.

הפרויקט, כחלק ממתחם גנרי 1 ו 2 בקריית הלאום, מרכז את כלל הפונקציות של משרד המשפטים לרבות הפרקליטות והנהלת בתי המשפט

הפרויקט תוכנן מדרום לבניין גנרי 1 והיווה את הנדבך האחרון בקמפוס הציבורי שכלל גם את בניין גנרי 2 (גם הוא בתכנוננו). לאורך הציר הראשי של הקמפוס אורגן המבנה סביב לשתי חצרות פנימיות שיצרו היררכיה של הפונקציות הציבוריות של הפרויקט. מצפון נמצאת רחבת הכניסה העליונה מכיוון גנרי 1 ומדרום תוכננה כיכר עירונית המהווה את הכניסה הראשית לבניין. מבני המשרדים סביב לחצר, תוכננו באופן פונקציונאלי גמיש ויעיל, כאשר בפינה הדרום מערבית מתנוסס מגדל המשרדים שתוכנן כסמל ציבורי וייצוגי לכלל הקמפוס.

המזמין: שיכון ובינוי

מיקום: קריה הלאום, ירושלים

שטח: 47,000 מ"ר

 

הדמיות: 3Dvision