לחזרה הקלק שוב


קריית ממשלה מחוזית ירושלים

2016
ציבור

משרדנו הגיש וזכה ביחד עם חברת דניה סיבוס בתחרות תכנון וביצוע של קרית הממשלה ירושלים עבור הדיור הממשלתי. הפרויקט כולל שני מגדלי משרדים מחוברים בגשר, עם 3 קומות מסד משותפות בסך כולל של 53,000 מ"ר על קרקעי ביחד עם חניון תת קרקעי וחדרי מצב בשטח של כ 20,000 מ"ר. הפרויקט כחלק ממתחם "בליליוס", מרכז משרדי ממשלה ושירותי ממשל לקהל הרחב, משולבים בכיכר עירונית. התכנית מציעה בניה גבוהה השזורה במבנים לשימור, בין הרחובות: נורדאו ממערב, שז"ר מדרום ורח' יפו מצפון. גשר הולכי רגל קושר את הקומפלקס למכלול בתי המשפט העתידיים. הרקמה "חובקת" רחבה פנימית מגוננת,  שטחי מסחר, קומות מסד רחבות ומעליהן מיתמרים מגדלי המשרדים. הרחבה המגוננת והבנויה, מספקת מרחב ציבורי עשיר ומגוון. מתוך קומות המרתף בהן משולבים חדרי מצב וחניון, צומחות קומות המסד הרחבות לשירות וקבלת קהל, אליהן מגיע הקהל דרך מבואות מעוצבות מהרחובות הגובלים, ומעל, קומות המשרדים ופונקציות רווחה לעובדים. תכנון הפרויקט על כל מרכביו מנצל את מלוא השטח התב"עי הנתון תוך מתן מבנה פונקציונאלי וגמיש בעל יעילות מרבית. למבנים חזיתות  דינמיות המדגישות את הוורטיקליות ומציעות פתרון המשלב ערכים אדריכליים ופונקציונאליים, כמענה למרכז שלטוני מחוזי נוסף במרקם ירושלים המודרנית במאה ה-21.

המזמין: אפריקה ישראל, דניה סיבוס

מיקום: מתחם בליליוס, ירושלים

שטח: 75,877 מ"ר

 

הדמיות: arceffect