לחזרה הקלק שוב


בניין ג′נרי 2

2013-2018
ציבור

משרדנו הוזמן להשתתף בתחרות D.B.O.T ע"י חברת שיכון ובינוי לתכנון בנין גנרי למשרדי ממשלה בקריית הממשלה בירושלים.
בתחרות זו ניתנה העדפה לטיב התכנון האדריכלי על פני מחיר הבנייה. הצעת משרדנו נבחרה כתכנית הטובה ביותר. בשקלול ההצעה הכספית הוכרזו חברת שיכון ובינוי ומשרדנו כזוכים בתחרות.
כשמו כן הוא ולכן תכנון הבניין הוא גנרי, ומבוסס על מערכת מודולרית של חדרים סגורים, המאפשרים שיבוץ של 1,800 עובדים של משרדי ממשלה שונים, כולל לשכות שרים. הבניין תוכנן בהתאמה לתקני הבנייה הבניה הירוקה המאפשרים חדירה מיטבית של אור יום ואוורור לכל חדר.
ערכו המוסף של הבניין הוא ביצירת חללים ציבוריים מגוננים משותפים לעובדים, בקומת הקרקע המדורגת ועל גג הבניין, דבר המיוצר סביבת עבודה איכותית ונעימה שיחד עם החיבור לבניין גנרי 1 יוצרת קמפוס חדש בתוך קריית הממשלה.
הבניין מכיל בתת הקרקע חניון לעובדי הבניין ומתחם מוגן המתוכנן להמשכיות תפקוד במצבי חירום.

המזמין: שיכון ובינוי

מיקום: שד' רבין, ירושלים

שטח: 63,000 מ"ר