לחזרה הקלק שוב


בניין מבקר המדינה

2012-2016
ציבור

משרדנו הוזמן לתחרות D.B.O.T לתכנון מבנה מבקר המדינה ע"י חברת שיכון ובינוי. בתחרות זו ניתנה העדפה לטיב התכנון האדריכלי על פני מחיר הבניה (60% מול 40%). הצעת משרדנו נבחרה כתכנית האדריכלית הטובה ביותר ועם פתיחת מעטפות ההצעה הכספית, הוכרזו חברת שיכון ובינוי ומשרדנו כזוכים (יולי 2012).
שטח הבנין הוא 15,185 מ"ר. הבנין נבנה בימים אלה באתר המשקיף אל בית המשפט העליון ובנין הכנסת. בנייתו אמורה להסתיים ביולי 2015