לחזרה הקלק שוב


דוד המלך פינת הס

2002-2011
מגורים

פרויקט המגורים בשכונת המוגרבים שברחוב המלך דוד פינת רחוב הס היה אתגר גדול אשר בו בוטאה דעתנו המקצועית לגבי הצטופפות הרקמה העירונית בעיר ירושלים, תוך שילוב ישן וחדש.

הימצאותו בלב שכונת המוגרבים, על בתיה ההיסטוריים הקטנים אדומי הרעפים ועשירי הטקסטורות מחד, ומאידך כתובתו העיקרית לאורך רחוב המלך דוד, שהוא רחוב המונומנטאלי ביותר בירושלים אשר בעיקרו נבנה בתקופת המנדט הבריטי. בנוסף לבניין מלון המלך דוד, בנין מועדון YMCA ומלון פאלאס מכיל הרחוב בניינים מנדטוריים מפוארים בשפת האדריכלות של שנות ה-30 של המאה ה-20.

משרדנו בחר לבנות בהיקף הרחוב על גבול המגרש באופן האופייני לבניה בתקופת המנדט בניינים בני 9 קומות היוצרים המשך לחזיתות הקיימות, ומעוצבים בשפה המקיימת דיאלוג עם אדריכלות שנות השלושים. בניינים אלו יוצרים חצר פנימית ציבורית למחצה, הנוצרת בצד הרחוב ע"י הבניינים החדשים אך מוקפת סביבה בבניינים לשימור של השכונה המוגרבית.

בלב החצר אשר ניטעה  במתכונת של גני דרום ספרד וצפון אפריקה ניצב מוזיאון המורשת של יהדות צפון אפריקה. כך הפך פרויקט מגורים פרטי לאטרקציה ציבורית ונדבך נוסף על עושרה הוורנקולרי של ירושלים.

המזמין: חברות "אזורים" ו-"ב. נחמיה"

המיקום: רח' דוד המלך 16, ירושלים

שטח: 22,000 מ"ר