לחזרה הקלק שוב


עיריית ירושלים

1986-1992
ציבור

בסמוך להקמת המשרד, בעודנו עוסקים בפרויקטים של "תחילת הדרך" נבחר משרדנו על ידי חברת "אולימפיה & יורק" הקנדית,  שזכתה במכרז להקמת מתחם העיירה בירושלים, כמשרד המקומי, השותף לאדריכל הקנדי אי.גי'. דיאמונד, שהיה האדריכל הראשי של הפרויקט.

משרדנו שהתנסה בפעם הראשונה בהקמת פרויקט בעל חשיבות ציבורית מהמעלה הראשונה ובהיקף גדול מאוד, נעמד בהצלחה במשימה והביא את הבניין לידי מימוש בתקופה קצרה ביותר, תוך הבאת תוכניות העבודה לביצוע ופיקוח בפועל על הקמתו של עיקר הפרויקט.

תפקידנו, בנוסף להבאת הפרויקט  לידי מימוש, היה לערוך היכרות לאדריכל זר עם סביבה בלתי מוכרת, הכרות עם ההיסטוריה של העיר, מאפייניה, הבניינים והתפיסות החברתיות הכרוכות בהקמת סמל עירוני מרכזי לעיר.

הניסיון שנצבר בהקמת פרויקט בית העירייה הביאה לשותפות ארוכת שנים (15) עם המשרד הקנדי בפרויקטים רבים, והכשירה את המשרד לקבל על עצמו משימות בהיקפים גדולים, מתוך ידיעה כי אנחנו מאורגנים וערוכים לתכנון בטווח קצר פרויקטים גדולים, ולהביאם לרמה הבינ"ל הגבוהה ביותר בסטנדרטים צפון אמריקאים ואירופאים.

הבניין מכיל חניון בן 800 מקומות חנייה בשטח של כ- 30,000 מ"ר, בנייני משרדים, ובהם קומת ראש העיר הייצוגית בה אולם המועצה המהווה גם אולם כינוסים ל- 400 איש, ארכיבים ומרתפים בשטח של כ- 40,000 מ"ר, וכן כיכר מרכזית, גינות ומבני צל בשטח כולל של 35 דונם.

המזמין: הרשות לפיתוח ירושלים וחברת "רון הנדסה"

המיקום: כיכר ספרא 1, ירושלים

שטח: 70,000 מ"ר