לחזרה הקלק שוב


מגדלי הבירה

2008-2013
ציבור

 בהזמנת בעלי הקרקע, האחים עופר וקבוצת קרסו, תכנן המשרד קריה ממשלתית, בהתאם למפרט והפרוגראמה שנקבעו ע"י על ידי מנהל הדיור הממשלתי.

גובה המבנה (14 ו- 16 קומות), ומיקומו בכניסה לירושלים באחת מהנקודות הגבוהות ביותר בעיר, הציב אתגר אדריכלי בתכנון הבניין כסמל ציבורי, וזאת למרות מפרט דל בהזדמנויות אדריכליות.

האסטרטגיה להתמודדות עם אתגר זה הייתה שימוש בגיאומטריה וחזות. באמצעים גיאומטריים הושגה תמירות למבנים ע"י פיצול החזיתות למישורים שונים. חלוקת המשרדים בקומות היעילות הביאה לכך שהחלונות מסודרים ברובם באופן אחיד בכל החזיתות. לטובת יצירת שוני ודינאמיקה בחזיתות הבניינים פיתחנו וריאציות רבות של פתחים ע"י תוספת חלונות "מלאכותית" ע"י שימוש בקופסאות צל, בתוך כללי משחק של מודולאריות.

התכנון כולל שני בנייני משרדים וחניון תת קרקעי, תוך התאמת כל בנין לפרוגראמה המפורטת, לרבות עיצוב לשכות השרים בכל אחד מן המשרדים.

בניית הפרויקט הושלמה בינואר 2013 ואכלוסו התבצע מידית לאחר מכן.

המזמין: חברת עופר נכסים  וקבוצת קרסו

מיקום: רח' ירמיהו, ירושלים

שטח: 59,000 מ"ר