לחזרה הקלק שוב


מדעי המחשב, מכללת תל אביב - יפו

2003-2013
חינוך

בהמשך להכנת תכניות האב לקמפוס ביפו ולבנין המחלקה למדעי ההתנהגות, הזמינה הנהלת המכללה את תכנונו של בנין נוסף המיועד לביה"ס למדעי המחשב .

תוכנית הקמפוס תוכננה כך שהמבנים מגדירים חצרות כך שגם בתהליך הקמתו, בכל שלב יראה הקמפוס שלם. לבנין מדעי המחשב תפקיד כפול. האחד הוא להוות דופן חדשה ומשלימה לחצר הראשונה של הקמפוס. בנין מדעי המחשב ובנין מדעי ההתנהגות מהווים יחד את השלב הראשון בביצוע הקמפוס ויחד יוצרים את חצר המגוננת.

התפקיד השני הוא לייצר בנין העונה למטרתנו, דהיינו, גמישות מתמדת במערכות התשתית האלקטרונית מול מרכיבים אחרים בבנין שאינם משתנים. לשם כך הופרדו בבנין מערכות מיזוג האוויר לשכבה אנכית, ומערכת התקשורת והמחשוב לשכבה אופקית. בדרך זו אין מערכת אחת נבנית על חשבון הנפח העומד לרשות השנייה, ונשמרת אפשרות של גמישות ושינויים מתמידים בחללים המיועדים למערכות.

הבניין נועד לעודד מפגשים אקראיים, בנוסף למפגש הפורמאלי במעבדה או בכיתה. לשם כך תוכננו אזורי הפסקה ומנוחה היוצרים מקומות מפגש אלה. בין אולמות ההרצאה בקומת הקרקע ממוקמות רחבות ההפסקה הנפתחת אל החצר המגוננת.  בקומות הגבוהות מהוות רחבות אלו גלריות לחלל הראשי ויוצרות קשר עין ומפגש גם בחתך האנכי של הבניין.

בקומה העליונה מוקמו משרדי הסגל הנפתחים גם הם, מאזורי מנוחה ומפגש, אל גג מגונן.

בנייני ההוראה תוכננו בכיוון צפון דרום, שהוא הכיוון הנוח מבחינת הפניית האור ומתן צל מן השמש. בתכנית הקמפוס את החצרות סוגרים בכוון מזרח-מערב מרכיבי הפרוגראמה שאינם דורשים חלונות אל החוץ.בבנין מדעי המחשב אולם ההרצאות הגדול (320 מקומות ישיבה) בונה את דופן המערבית של החצר, ומהווה חלק משיטה בה בכל בניין המרכיב המיוחד בנוי כאובייקט בעל צורה ייחודית הנותן זיהוי וייחוד לבניין.

בתכנון אובייקט זה נעזר משרדנו במודל תלת ממדי ממוחשב אשר שימש באופן חדשני גם בבנייתו ובייצור מעטפת הפלדה המורכבת שלו.

המזמין: המכללה האקדמית ת"א-יפו

מיקום: רח' רבנו ירוחם 2, ת"א

שטח: 8,500 מ"ר

 

צילום: עמית גירון