לחזרה הקלק שוב


בית הספר המקיף רמות

1997-2002
חינוך

בבית הספר המקיף הממלכתי דתי ברמות בדק משרדנו אב טיפוס של בית ספר תיכון. אחת מהבעיות המרכזיות אותן זיהינו בתכנון בתי ספר בגילאים אלו היא הפרשי הגיל וההתנהגות הגדולים בין תלמידים צעירים לתלמידים בוגרים.  במקום חצר אחת גדולה המיועדת לכלל התלמידים בחרנו לבנות "בית" לכל קבוצת גיל ולהצמיד לה חצר משלה. בדרך זו נמנעת התופעה של אלימות הנוצרת בחצרות גדולות של בתי ספר בהם קיים מפגש בין שכבות גיל שונות.

מגרשי הספורט המיועדים לכלל תלמידי בית הספר תוכננו כשטח פתוח מופרד שאינו צמוד ל"בית" של הכיתה ומהווה חלק מאמצעי השליטה על המשתמשים בו. בכל "בית" תוכנן מערך של כיתות בשתי קומות הנפתחות אל חלל הפסקות פנימי ומקורה. בחלל זה ניתן להשתמש גם כמקום לכינוס והוראה לקבוצות הגדולות מקבוצת כיתת האם. חלל זה נפתח אל חצר ההפסקות ומהווה המשך לה.

בכל "בית" תוכננו משרדים לסגל כחלק מהמבנה, שמהווים "מגורי הורים" בבית של קבוצת הגיל. במרחבים המוגנים ובחללים המיוחדים תוכננו מעבדות מחשב ופונקציות עזר.

בית הספר מכיל 24 כיתות חטיבת ביניים וחטיבה עליונה, וכן בית מדרש, חדר אוכל, אולם ספורט ומגרשי ספורט. כל גגות הבניין תוכננו להיות מגוננים ולאחרונה בוצע שלב ראשון של פעולה זו.

המזמין: עיריית ירושלים ומשרד החינוך

מיקום: שכונת רמות, ירושלים

שטח: 5,700 מ"ר